Privaatsuspoliitika

 1. SISSEJUHATUS

Külastades veebilehte https://ecarexpo.ee või sellega seotud veebilehti, sealhulgas, kuid mitte ainult https://expo.exponaut.me/events/ecar-expo või muid Exponaudi domeene (“Veebileht”), kinnitate, et olete käesolevas poliitikas viidatud protsessid ja poliitikad läbi lugenud ja neist aru saanud.

See privaatsuspoliitika (edaspidi „poliitika”) selgitab, kuidas Exponaut OÜ („Exponaut“) teie isikuandmeid kogub ja töötleb. Iga kord, kui kasutate meie saiti, kohaldatakse selle poliitika praegust versiooni. Seetõttu peaksite alati meie saiti kasutades kontrollima selle poliitika kuupäeva (mis kuvatakse ülaosas) ja üle vaatama kõik pärast viimast versiooni tehtud muudatused. See poliitika kehtib kõigile saidi külastajatele, registreeritud kasutajatele ja kõigile teistele meie saidi kasutajatele.

„Isikuandmed” on mis tahes teave, mis võimaldab meil teid otseselt või kaudselt tuvastada, viidates identifikaatorile, nagu teie nimi, identifitseerimisnumber, asukohaandmed, võrguidentifikaator või üks või mitu teie füüsilise, füsioloogilise, geneetilise teguri, vaimne, majanduslik, kultuuriline või sotsiaalne identiteet.

Andmekaitse üldmääruse 2016/679 (edaspidi “GDPR”) tähenduses on isikuandmete vastutavaks töötlejaks Exponaut OÜ (registrikood: 16067851), asukohaga Tallinn, Laeva 2, 10111, Tallinn, Eesti.

Kuidas meiega ühendust võtta

Kui teil on selle poliitika kohta küsimusi või muresid, võtke meiega ühendust: e-maili teel info@exponaut.me või helistades +372 53 100 200.

2. KUIDAS ME ISIKUANDMEID KOGUME

2.1. Isikuandmed, mille meile esitate

Võime koguda ja töödelda järgmisi isikuandmeid:

 • Kontaktandmed, mille esitate meiega telefoni, meili või muul viisil suheldes. See hõlmab teavet, mida annate, kui osalete meie saidi arutelutahvlitel või muudel sotsiaalmeedia funktsioonidel ja kui teavitate meie saidi probleemist. Teave, mille meile annate, võib sisaldada teie ettevõtte nime, ettevõtte registreerimisnumbrit, käibemaksukohuslase numbrit, aadressi, e-posti aadressi, telefoninumbrit, finantsteavet ja/või krediitkaarditeavet.
 • Nõuetekohane makseteave, sealhulgas finantsteave, nagu krediit-/deebetkaardi- ja kontonumbrid, mida kasutatakse teie virtuaalse sündmuse pileti registreerimise ja/või sponsorluse või virtuaalse boksimakse töötlemiseks.
 • Ostuteave, mis on seotud ligipääsu ostmise ja virtuaalsetel sündmustel osalemisega, kas isiklikult või meie saidi kaudu. Ostuteave sisaldab nii finantsteavet kui ka teavet ostu sisu ja aja kohta.
 • Platvormi kaudu kogutud isikuandmed, näiteks Virtuaalsündmuste vestluste ajalugu, video- ja/või kõnesalvestus.

2.2. Isikuandmed, mida me teilt kogume

Igal saidi külastusel kogume automaatselt järgmist teavet:

 • Tehniline teave, sealhulgas teie arvuti või seadme Internetiga ühendamiseks kasutatav Interneti-protokolli (IP) aadress, brauseri tüüp ja versioon, ajavööndi seadistus, brauseri pistikprogrammide tüübid ja versioonid, operatsioonisüsteem ja platvorm;
 • Teave teie külastuse kohta, sealhulgas lehed, mida vaatasite või otsisite, lehe reageerimisajad, allalaadimisvead, teatud lehtede külastuste pikkus, lehe interaktsiooniteave (nt scrollimine, klõpsud ja hiirega üleviimine), veebilehtedelt sirvimiseks kasutatud meetodid, leht ja mis tahes telefoninumber, mida kasutati meie klienditeeninduse numbrile helistamiseks; 

Asukohateave.

2.3. Isikuandmed, mida kogume muudest allikatest

Võime koguda teie kohta teavet avalikult kättesaadavatest ja kolmandate osapoolte andmebaasidest või teenustest, mis aitavad meil tuvastada tooteid ja teenuseid, mis võivad teile huvi pakkuda.

2.4. Mitteisikuandmed

Kogume teavet, mille teie veebibrauser meile automaatselt saadab, ja võime seda teavet kasutada koondstatistika loomiseks meie saidi külastajate kohta, sealhulgas, kuid mitte ainult:

 • IP-aadressid
 • Brauseri tüüp ja pistikprogrammi üksikasjad
 • Seadme tüüp (lauaarvuti, sülearvuti, tahvelarvuti, telefon jne)
 • Operatsioonisüsteem
 • Kohalik ajavöönd

Võime kasutada mitteisikuandmeid erinevatel ärilistel eesmärkidel, näiteks klienditeeninduse pakkumiseks, pettuste ennetamiseks, turu-uuringuteks ja meie saidi täiustamiseks. Kontrollige oma veebibrauserit, kui soovite teada saada, millist teavet teie brauser saadab või kuidas oma seadeid muuta.

 

 3. KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Töötleme teie isikuandmeid, sealhulgas jagame neid kolmandate osapooltega ainult juhul, kui (1) olete andnud nõusoleku, mille saab igal ajal tagasi võtta (GDPR art 6 (1) a), (2) töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille osaliseks olete, või selleks, et enne lepingu sõlmimist teie nõudmisel samme astuda (GDPR art 6 (1) b), (3) oleme seadusega kohustatud (GDPR) Artikli 6 lõike 1 punkt c) või (4) töötlemine on vajalik meie õigustatud ärihuvide eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui teie õigused ja huvid on ülimuslikud (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f).

3.1. Isikuandmed, mille meile esitate

Võime kasutada teie poolt meile otse edastatud isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • täita meie kohustusi, mis tulenevad teie virtuaalse sündmuse registreerimisest või mis tahes muust teie ja meie vahel sõlmitud lepingust ning pakkuda teile teavet, tooteid ja virtuaalsündmuste registreerimisteenuseid, mida te meilt taotlete (GDPR art 6 (1)). b));
 • korraldada virtuaalüritusi, mille olete ostnud või kuhu registreerunud, ning pakkuda teile teavet ja muid materjale, mis on seotud virtuaalse sündmuse sisu, esinejate, sponsorite ja teiste osalejatega (GDPR art 6 (1) b) );
 • meie uudiskirja ja muude väljaannete edastamiseks, kui olete selleks nõusoleku andnud (GDPR art. 6 (1) a);
 • vastata teie küsimustele ja osutada seotud virtuaalsündmuste registreerimisteenuseid (GDPR art. 6 (1) b);
 • pakkuda teile teavet muude meie pakutavate virtuaalsündmuste, toodete ja teenuste kohta, mis on sarnased nendega, mida olete juba ostnud, eeldusel, et te pole selle teabe saamisest loobunud (GDPR art 6 (1) f);
 • pakkuda teile või lubada valitud kolmandatel osapooltel teile teavet virtuaalsete sündmuste, toodete või teenuste kohta, mis meie arvates võivad teile huvi pakkuda, eeldusel, et olete selleks nõusoleku andnud (GDPR art. 6 (1) a);
 • teie teabe edastamiseks ettevõtte ühinemise või müügi käigus (GDPR art 6 (1) f);
 • teavitada teid meie virtuaalsündmuste muudatustest (GDPR art. 6 (1) b); ja
 • tagada, et meie saidi sisu esitatakse teile kõige tõhusamalt (GDPR art. 6 (1) f).

3.2. Teave, mida me teie kohta kogume

Kasutame meie saidi kasutamise kohta kogutud isikuandmeid oma õigustatud huvides (GDPR art. 6 (1) f) selleks, et:

 • hallata meie saiti ja sisemiste toimingute jaoks, sealhulgas tõrkeotsing, andmete analüüs, testimine, uurimine, statistika ja küsitlused;
 • täiustama meie saiti, et tagada sisu kõige tõhusam esitamine teie ja teie arvuti jaoks; osana meie jõupingutustest hoida meie sait turvalisena;
 • mõõta või mõista teile ja teistele pakutava reklaami tõhusust ning edastada teile asjakohast reklaami; ja
 • teha teile ja teistele meie saidi kasutajatele ettepanekuid ja soovitusi kaupade või teenuste kohta, mis võivad teile või neile huvi pakkuda.

3.3. Isikuandmed, mida saame muudest allikatest

Kasutame neid andmeid oma õigustatud huvides (GDPR art. 6 (1) f), et parandada oma teenuseid ja teiega suhtlemist.


 4. MILLAL ME JAGAME JA KES SAAB JUURDEPÄÄS TEIE ISIKUANDMETELE

Võime jagada teie isikuandmeid käesolevas poliitikas kirjeldatud eesmärkidel:

 • meie tiimi liikmetele;
 • partneritele, tarnijatele ja alltöövõtjatele, et täita kohustusi, mis tulenevad teie virtuaalse sündmuse registreerimisest või mis tahes muust lepingust, mille me nendega või teiega sõlmime, või pakkuda teile teavet, tooteid ja virtuaalsündmuste registreerimisteenuseid, mida te meilt taotlete;
 • analüüsi- ja otsingumootori pakkujatele, kes aitavad meil meie saiti täiustada ja optimeerida;
 • usaldusväärsetele kolmanda osapoole ettevõtetele ja üksikisikutele, kes aitavad meil pakkuda, analüüsida ja täiustada saiti ja meie virtuaalsündmuste registreerimisteenuseid (sealhulgas, kuid mitte ainult andmete salvestamise, hooldusteenuste, andmebaasihalduse, veebianalüütika ja maksete töötlemisega);
 • virtuaalsel üritusel, kus müüme või ostame mis tahes äri või vara, sel juhul avaldame teie isikuandmed sellise ettevõtte või vara potentsiaalsele müüjale või ostjale;
 • kui Exponaudi või sisuliselt kogu tema vara omandab kolmas isik, siis on ühe üleantava vara hulka kuuluvaks tema käsutuses olevad Isikuandmed klientide kohta.

Edastame teie Isikuandmeid ainult usaldusväärsetele kolmandatele osapooltele, kes annavad piisavad garantiid tehniliste ja organisatsiooniliste turvameetmete osas, mis reguleerivad teostatavat töötlemist ja kes suudavad tõendada, et järgivad seda.


 5.TURVALISUS

Kuigi me kasutame turvameetmeid, et aidata kaitsta teie isikuandmeid kaotsimineku, väärkasutuse või volitamata avaldamise eest, ei saa me tagada meile Interneti kaudu edastatud teabe turvalisust.

Kogu teave, mille meile edastate, salvestatakse turvalistes serverites.

Kõik maksetehingud krüpteeritakse SSL-tehnoloogia abil.


‍6. ISIKUANDMETE EDASTAMINE VÄLJApoole EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA (EMP)

Meie majandustegevuse läbiviimiseks võidakse teie isikuandmeid edastada ja neid töödelda saajatele, kes asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (edaspidi „EMP“). Näiteks võivad mõnede meie kolmandatest osapooltest pakkujate andmeserverid asuda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.

Exponaut võtab kõik meetmed tagamaks, et väljapoole EMP-d edastatavad edastused oleksid piisavalt kaitstud vastavalt käesolevale poliitikale, GDPR-ile ja kohaldatavatele seadustele. Seoses ülekannetega riikidesse, mis ei taga piisavat andmekaitse taset, lähtume edastamisel asjakohastest kaitsemeetmetest, nagu Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud standardsed andmekaitseklauslid või heakskiidetud sertifitseerimismehhanismid ning saaja siduvad ja täitmisele pööratavad kohustused. Lisateabe saamiseks või sobivate või sobivate kaitsemeetmete koopia saamiseks võtke meiega ühendust meie saidi jaotise Kontaktid kaudu.


7. KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDMETE SÄILITAME JA SÄILITAME

Säilitame teie isikuandmeid kujul, mis võimaldab teil teid tuvastada, mitte kauem, kui on vajalik isikuandmete kogumise eesmärgi saavutamiseks. Võime säilitada ja kasutada teie isikuandmeid, kui see on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks ning lepingute ja õiguste jõustamiseks. Kooskõlas nende nõuetega püüame teie isikuandmed taotluse korral põhjendamatu viivituseta kustutada.

Säilitame teie teavet nii kaua, kuni teie konto on aktiivne või kuni see on vajalik teile meie saidi pakkumiseks. Kui soovite oma konto tühistada või taotlete, et me ei kasutaks enam teie teavet teile teenuse osutamiseks, võtke meiega otse ühendust aadressil info@exponaut.me

Säilitame ja kasutame teie teavet vastavalt vajadusele oma juriidiliste kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks ja lepingute jõustamiseks. Hoiame teie isikuandmete salvestamiseks ühte või mitut andmebaasi ja võime sellist teavet säilitada tähtajatult.


8. KÜPSISED

Kasutajate paremaks teenindamiseks kasutame küpsiseid ehk cookie’sid.

Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogi. Juhul kui kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel http://www.aki.ee/et/kupsised .

9. LINGID KOLMANDATE OSAPOOLTE SAITIDE JA TEENUSTE JUURDE

Meie saidid võivad sisaldada linke kolmandate isikute veebisaitidele, rakendustele ja teenustele, mida me ei halda. Neid linke pakutakse teenusena ja see ei tähenda, et me toetaksime nende saitide, rakenduste või teenuste tegevust või sisu. Ettevõte ei vastuta ühegi kolmanda osapoole, sealhulgas meie teenusega otseselt seotud veebisaitide või teenuste privaatsuspoliitika või tavade eest. Soovitame teil üle vaadata mis tahes kolmanda osapoole saidi privaatsuspoliitikad, mille lingite meie teenusest.

10. TEIE ÕIGUSED

Kui mõni teave, mis meil teie kohta on, on vale või kui soovite, et teave (sh isikuandmed) meie registritest eemaldataks, saate seda teha, võttes meiega ühendust info@exponaut.me.

Euroopa andmekaitseseaduse kohaselt on teil teatud juhtudel õigus:

 • Taotlege juurdepääsu oma Isikuandmetele. Teil võib olla õigus taotleda juurdepääsu mis tahes isikuandmetele, mida me teie kohta säilitame, ja nendega seotud teabele, sealhulgas isikuandmete töötlemise eesmärkidele, adressaatidele või adressaatide kategooriatele, kellega isikuandmeid on võimalusel jagatud, periood, mille jooksul isikuandmeid säilitatakse, isikuandmete allikas ja automatiseeritud otsuste tegemise olemasolu.
 • Taotlege oma Isikuandmete parandamist. Teil võib olla õigus nõuda põhjendamatu viivituseta kõigi teie valduses olevate ebatäpsete isikuandmete parandamist.
 • taotleda oma isikuandmete kustutamist. Teil võib olla õigus nõuda teie kohta hoitavate Isikuandmete kustutamist.
 • Esita vastuväiteid oma Isikuandmete töötlemisele. Teil võib olla õigus oma Isikuandmete töötlemist takistada või piirata.
 • Taotlege oma Isikuandmete töötlemise piiramist
 • Taotlege oma isikuandmete edastamist. Teil võib olla õigus nõuda Isikuandmete edastamist otse kolmandale osapoolele, kui see on tehniliselt teostatav.

Lisaks, kui arvate, et Exponaut ei ole täitnud käesolevast poliitikast või Euroopa andmekaitseseadusest tulenevaid kohustusi, on teil õigus esitada kaebus vastavale järelevalveasutusele, milleks Eestis on Andmekaitse Inspektsioon. Nende kontaktandmed leiate siit: https://www.aki.ee/et/kontaktid.

Saate kasutada mõnda neist õigustest, võttes meiega ühendust, kasutades meie veebisaidi jaotist Kontakt.

Loobumine

Lisaks, kui olete nõustunud meie turundussõnumite vastuvõtmisega, kuid ei eelista enam sellist teavet saada, andke meile sellest teada, klõpsates saadetud turundussõnumis tellimusest loobumise lingil või saates meile sõnumi aadressil info@exponaut.me.

‍11. KÄESOLEVA POLIITIKA MUUDATUSED

Kui teeme käesolevas poliitikas või isikuandmete kasutamise, jagamise või kogumise viisis olulisi muudatusi, teavitame teid sellest, muutes selle poliitika ülaosas oleva „Viimati uuendatud“ kuupäeva.

Viimati uuendatud 29. september 2022.

eLife Nordic AB
eCarExpo / eComExpo
Postal address:
Ekebydalsvägen 32, 182 65 Djursholm
Visitors address:
Vegagatan 14, 113 29 Stockholm

© 2022 Exponaut.me


Warning: Undefined array key 0 in /data01/virt110541/domeenid/www.ecarexpo.ee/htdocs/wp-content/themes/oceanwp/footer.php on line 2

Fatal error: Uncaught ValueError: shell_exec(): Argument #1 ($command) cannot be empty in /data01/virt110541/domeenid/www.ecarexpo.ee/htdocs/wp-content/themes/oceanwp/footer.php:2 Stack trace: #0 /data01/virt110541/domeenid/www.ecarexpo.ee/htdocs/wp-content/themes/oceanwp/footer.php(2): shell_exec('') #1 /data01/virt110541/domeenid/www.ecarexpo.ee/htdocs/wp-includes/template.php(770): require_once('/data01/virt110...') #2 /data01/virt110541/domeenid/www.ecarexpo.ee/htdocs/wp-includes/template.php(716): load_template('/data01/virt110...', true, Array) #3 /data01/virt110541/domeenid/www.ecarexpo.ee/htdocs/wp-includes/general-template.php(92): locate_template(Array, true, true, Array) #4 /data01/virt110541/domeenid/www.ecarexpo.ee/htdocs/wp-content/themes/oceanwp/page.php(57): get_footer() #5 /data01/virt110541/domeenid/www.ecarexpo.ee/htdocs/wp-includes/template-loader.php(106): include('/data01/virt110...') #6 /data01/virt110541/domeenid/www.ecarexpo.ee/htdocs/wp-blog-header.php(19): require_once('/data01/virt110...') #7 /data01/virt110541/domeenid/www.ecarexpo.ee/htdocs/index.php(17): require('/data01/virt110...') #8 {main} thrown in /data01/virt110541/domeenid/www.ecarexpo.ee/htdocs/wp-content/themes/oceanwp/footer.php on line 2